Skoleportalen
Hopp over meny
Hopp over meny
Aktuelt skole - arkiv

Kontakt:

Hordaland Fylkeskommune opplæringsavdelinga

tlf: 55 23 92 30

faks: 55 23 92 39

Skolerute 2012/2013 Bergen kommune

Fordelinga av dei 190 elevdagane innanfor skoleåret må avgjerast i kvar skoleregion i Hordaland fylkeskommune. Slik kan skolane best mogleg koordinere elevane sine fridagar med tilsvarande elevfridagar for grunnskolen i primærkommunane.

Her kan du sjå skuleruta for 2012/2013 i Bergen kommune.